ĐĂNG KÝ
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

* Vui lòng điền đầy đủ thông tin
  • Tầng 8 cănTầng 12 cănTầng 16 căng

LIÊN HỆ ĐẶT MUA

Cập nhật tiến độ ngày 03/04/2018

cập nhật tiến độ tầng 14 Dự án Ocean Gate

TOP