SUBSCRIBE

* Please enter full information
  • Tầng 8 cănTầng 12 cănTầng 16 căng

CONTACT ORDER

GIỚI THIỆU 1

Ocean Gate – Trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp nơi Phố Biển.

GIỚI THIỆU 1

Ocean Gate – Trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp nơi Phố Biển.

GIỚI THIỆU 1

Ocean Gate – Trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp nơi Phố Biển.

GIỚI THIỆU 1

Ocean Gate – Trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp nơi Phố Biển.

Từ tầng 15 đến tầng 22: Loại 16 căn/ sàn

 

có 128 căn hộ 1 phòng ngủ với các diện tích đa dạng cho khách hàng lựa chọn: 38m2; 42m2; 52 m2; 65m2

TOP