SUBSCRIBE

* Please enter full information
  • Tầng 8 cănTầng 12 cănTầng 16 căng

CONTACT ORDER

GIỚI THIỆU 1

Ocean Gate – Trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp nơi Phố Biển.

GIỚI THIỆU 1

Ocean Gate – Trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp nơi Phố Biển.

GIỚI THIỆU 1

Ocean Gate – Trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp nơi Phố Biển.

GIỚI THIỆU 1

Ocean Gate – Trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp nơi Phố Biển.

Từ tầng 28 đến tầng 34: loại 12 căn/ sàn

Có 84 căn hộ loại 1 phòng ngủ và 03 phòng ngủ cho khách hàng lựa chọn
– Loại 01 phòng ngủ với 56 căn với nhiều diện tích khác nhau: 38m2; 42m2; 51m2
– Loại 03 phòng ngủ với 28 căn với các diện tích: 112m2; 114m2; 120m2; 121m2

 

TOP