SUBSCRIBE

* Please enter full information
  • Tầng 8 cănTầng 12 cănTầng 16 căng

CONTACT ORDER

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

– Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vân Phong (Đại diện cho Liên doanh gồm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vân Phong và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Khánh Hòa)

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 4200574104, đăng ký lần đầu ngày  24/6/2003 đăng ký thay đổi lần 7 ngày 24/5/2012 tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

– Địa chỉ trụ sở chính: số 08 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

SO-DO
TOP