SUBSCRIBE

* Please enter full information
  • Tầng 8 cănTầng 12 cănTầng 16 căng

CONTACT ORDER

Sales Policy

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG – CHƯƠNG TRÌNH CHO THUÊ VÀ MỨC ĐỘ HOÀN THIỆN CHUNG CÁC CĂN HỘ

Dự án: OCEAN GATE Hotel & Residence

(tại lô đất số 8 Hoàng Hoa Thám, phường Vạn Thanh, Tp. Nha Trang)

— Áp dụng từ ngày 15/12/2016 tới thời điểm có thông báo thay thế —

TOP