ĐĂNG KÝ
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

* Vui lòng điền đầy đủ thông tin
  • Tầng 8 cănTầng 12 cănTầng 16 căng

LIÊN HỆ ĐẶT MUA

Tư vấn thiết kế và giám sát

Dự án được thiết kế bởi những Công ty tư vấn hàng đầu của thế giới như:

 

baumschlager-eberle-logo logo-rankine-hill bg_logo logoapave
Baum-schlager Eberle Áo tại VietNam (BE) Rankine&Hill Vietnam (a member of ONG&ONG Group) SLCC (Công ty CP tư vấn xây dựng Ánh Sáng Phương Nam) Apave Châu Á – Thái Bình Dương
TOP